SÄKERHET

Riskhantering

För att skapa en bra och säker hantering måste man känna till vilka risker som finns med olika material.
Vi kan förse dig med skyddsblad på produkterna vi säljer samt information om de övergripande riskerna som kan uppstå vid felaktig hantering av torris.

Ventilation

Koldioxid tränger undan syre. Den är 50% tyngre än luft. Det kan skapa en riskmiljö inomhus och i trånga utrymmen. Använd Co2 Mätare under arbete inomhus och stoppa aldrig ner huvudet i en islåda. Gasen är tung och blir kvar i botten, en syrefattig miljö riskerar att uppstå. Cryotech hjälper dig gärna att hitta rätt typ av mätare.


Kyla

Isen är -79 grader och vid hudkontakt föreligger stor risk för frostskador.

Använd löst sittande, termiskt isolerade handskar för att hantera torris manuellt. Nitril-handskar kommer inte ge tillräckligt skydd.
Använd skyddsglasögon eller visir vid arbete med torr is.

Buller

Torrisblästring genererar buller. Från 70 upp till mer än 110 dBA.

Beroende på munstycket och lufttrycket som används.
Använd alltid lämpligt hörselskydd.

Statisk elektricitet

Torris och flytande CO₂ ger en risk för elektrostatisk laddning. Finns det brännbara gaser i arbetsområdet är det extra viktigt att hålla sig under brännbarhetsgränsen.

CRYOTECH ACADEMY

Vi hjälper dig att utbilda dig och din personal för ett säkert och optimalt användande av torris. Kontakta oss så berättar vi mer om vilka utbildningar vi har möjlighet att erbjuda.